Mới có một ngày mà đã 7 lần, có ai thích lấy cô vợ như thế này không .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.