Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi … … …

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.