Mới bị gấu đá thì tốt nhất đừng ngồi cùng lũ bạn thân khốn nạn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.428 seconds.