Mới bị gấu đá thì tốt nhất đừng ngồi cùng lũ bạn thân khốn nạn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.110 seconds.