Móc đâu ra nhiều soái ca cho các em yêu , thức tỉnh đi các đồ ngốk

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.