Mổ xẻ xe tăng đầu tiên Đức sản xuất sau CTTG 2

Mãi tới năm 1965, người Đức lại mới sản sinh ra mẫu xe tăng Leopard 1 tiếp nối huyền thoại Panther, Tiger trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Mổ xẻ xe tăng đầu tiên Đức sản xuất sau CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.