Mổ xẻ khẩu pháo CIWS kỳ lạ nhất trên tàu chiến

Trang bị tới 12 nòng, nhưng không dùng thiết kế pháo nòng xoay kiểu Gatling, Meroka là pháo phòng thủ tầm gần CIWS kỳ lạ, độc đáo nhất trên tàu chiến.

Mổ xẻ khẩu pháo CIWS kỳ lạ nhất trên tàu chiến

Shares

Shares

23 queries in 2.811 seconds.