Một mình thanh niên solo với khoảng 3 thanh niên khác tàng hình =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.