Mekong cạn dòng, Biển Đông dậy sóng – Thế giới trong tuần 20.04.2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.