MC có một không hai. Định Troll ca sĩ đây. Tại vì Anh ấy hát quá hay

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.