Mấy thánh Trung Quốc chơi với pháo lúc nào cũng rất là lầy nhé

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.