Máy phát hiện nói dối là có thật các thím ạ >.< Khổ thân thằng bé bị trolls

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.