Mấy mụ vợ cái gì nó cũng biết thì còn làm thằng chồng làm gì =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.