Máy bay vận tải khổng lồ quyết định chiến tranh hiện đại?

Máy bay vận tải khổng lồ là lực lượng chiến lược quyết định tới sự thành bại trong các cuộc chiến tranh hiện đại với cường độ nhanh, mạnh và bất ngờ.

Máy bay vận tải khổng lồ quyết định chiến tranh hiện đại?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.364 seconds.