máy bay mô hình bằng gỗ đc làm giống thật đến từng chi tiết bên trong @@ công phu quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.995 seconds.