Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời bắt đầu chuyến bay thứ 15

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.653 seconds.