Mấy anh thổ dân châu phi đi săn và cách họ lấy lửa để nướng thức ăn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.