mấy anh da đen chịu không nổi – chuẩn bị khăn giấy nào anh em

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.