Mặt đường chảy nhựa vì nóng kỷ lục ở Hà Tĩnh :O

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.