Mãn nhãn dàn pháo tự hành mạnh mẽ của Việt Nam

Lực lượng pháo tự hành Việt Nam hiện nay đều do Liên Xô viện trợ, gồm các mẫu pháo 2S1 Gvozdika 122mm và 2S3 Akatsiya 152mm.

Mãn nhãn dàn pháo tự hành mạnh mẽ của Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.