Ma nhập và người – Cảnh quay Camera gây tranh cãi về việc ma nhập tại siêu thị

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.