Lý Nhã Kỳ đẹp như ‘thánh nữ’ trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 5

Lý Nhã Kỳ đẹp như ‘thánh nữ’ trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 5

LyNhaKy1.jpg
LyNhaKy2.jpg
LyNhaKy3.jpg
LyNhaKy4.jpg
LyNhaKy5.jpg
LyNhaKy6.jpg
LyNhaKy7.jpg
LyNhaKy8.jpg
LyNhaKy9.jpg
LyNhaKy10.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.645 seconds.