Lý do chiến đấu cơ F-35 định hình tác chiến tương lai

Tính năng tàng hình ưu việt, hệ thống bảo trì tự động...là những cách mà chiến đấu cơ F-35 đang định hình tác chiến tương lai.

Lý do chiến đấu cơ F-35 định hình tác chiến tương lai

Shares

Tính năng tàng hình ưu việt, hệ thống bảo trì tự động…là những cách mà chiến đấu cơ F-35 đang định hình tác chiến tương lai.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.