Lương tối thiểu Việt Nam so với các nước trong khu vực

Lương tối thiểu Việt Nam so với các nước trong khu vực

Shares

So sánh với các nước trong khu vực, có thể thấy tiền lương tối thiểu mà người lao động Việt Nam nhận được khá thấp so với khu vực.

1

Theo Lê Phương (Bizlive)

Shares

21 queries in 1.343 seconds.