Lục nát google chỉ để xem trận đánh “Long Trời Lở Đất” này…

Theo Youtube

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

71 queries in 1.365 seconds.