Lừa trẻ con là trò của người lớn , nhưng làm như thế chỉ để sau này chúng đỡ bị lừa nữa thôi mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.