Lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga chỉ là…“con hổ giấy“?

Trang bị hùng hậu xe tăng, xe chiến đấu bộ binh nhưng các lữ đoàn bộ binh cơ giới Quân đội Nga thực ra chỉ là "con hổ giấy".

Lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga chỉ là…“con hổ giấy“?

Shares

Shares

47 queries in 3.747 seconds.