Lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga chỉ là…“con hổ giấy“?

Trang bị hùng hậu xe tăng, xe chiến đấu bộ binh nhưng các lữ đoàn bộ binh cơ giới Quân đội Nga thực ra chỉ là "con hổ giấy".

Lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga chỉ là…“con hổ giấy“?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.965 seconds.