Lớn bằng này tuổi không bằng thằng nhóc này Đi chết đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.