Loạt ảnh oai hùng sức mạnh Lục quân Việt Nam

Lục quân Việt Nam là lực lượng cấu thành nên Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiếm đến 80% nhân lực toàn quân và có vị trí đặc biệt qua trọng.

Loạt ảnh oai hùng sức mạnh Lục quân Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 3.447 seconds.