Loạt ảnh oai hùng sức mạnh Lục quân Việt Nam

Lục quân Việt Nam là lực lượng cấu thành nên Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiếm đến 80% nhân lực toàn quân và có vị trí đặc biệt qua trọng.

Loạt ảnh oai hùng sức mạnh Lục quân Việt Nam

Shares

Shares

25 queries in 3.549 seconds.