Loạt ảnh màu cực hiếm lính Mỹ chiến đấu trong CTTG 2

Với công nghệ hiện đại, hàng loạt bức ảnh đen trắng lính Mỹ trong Chiến tranh Thế giới 2 đã được phục dựng lại thành ảnh màu sống động.

Loạt ảnh màu cực hiếm lính Mỹ chiến đấu trong CTTG 2

Shares

Shares

63 queries in 4.442 seconds.