Lộ UAV Thổ Nhĩ Kỳ tính dùng để tận diệt IS

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tham vọng phát triển một mẫu UAV vũ trang tiên tiến nhằm tìm diệt phiến quân IS đang hoạt động mạnh dọc biên giới nước này.

Lộ UAV Thổ Nhĩ Kỳ tính dùng để tận diệt IS

Shares

Shares

54 queries in 4.496 seconds.