Lộ số vũ khí Nga xuất khẩu tới châu Á giai đoạn 2007-2014

Tổng giá trị xuất khẩu vũ khí Nga tới các nước châu Á và châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 2007-2014 lên tới 30,1 tỷ USD.

Lộ số vũ khí Nga xuất khẩu tới châu Á giai đoạn 2007-2014

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.