Lộ sáng nguồn gốc tiêm kích J-10 của Trung Quốc

Theo một số tài liệu, tiêm kích J-10 chủ lực của Không quân Trung Quốc hiện này có thể là mẫu sao chép công nghệ máy bay tiêm kích IAI Lavi của Israel.

Lộ sáng nguồn gốc tiêm kích J-10 của Trung Quốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.