Lộ nước đầu tiên dám mua vận tải cơ Y-9E Trung Quốc

Myanmar đã trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay vận tải Y-9E do Trung Quốc sản xuất.

Lộ nước đầu tiên dám mua vận tải cơ Y-9E Trung Quốc

Shares

Shares

54 queries in 3.779 seconds.