Lộ hình dạng tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat của Nga

Viện thiết kế tên lửa Makeyev đã công bố hình ảnh đầu tiên về tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat bắn xa 16.000km.

Lộ hình dạng tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat của Nga

Shares

Shares

47 queries in 3.442 seconds.