Lộ hình dạng chiến đấu cơ tàng hình của Hàn Quốc

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình KF-X đã được Hàn Quốc đưa vào hầm gió để tiến hành các thử nghiệm.

Lộ hình dạng chiến đấu cơ tàng hình của Hàn Quốc

Shares

Shares

50 queries in 2.904 seconds.