Lộ hình dạng chiến đấu cơ tàng hình của Hàn Quốc

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình KF-X đã được Hàn Quốc đưa vào hầm gió để tiến hành các thử nghiệm.

Lộ hình dạng chiến đấu cơ tàng hình của Hàn Quốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.333 seconds.