Lộ diện tàu do thám vũ trụ mới nhất của Trung Quốc

Hải quân Trung Quốc mới đây đã trang bị tới chiếc thứ 7 tàu do thám vũ trụ lớp Yuan Wang.

Lộ diện tàu do thám vũ trụ mới nhất của Trung Quốc

Shares

Shares

48 queries in 3.947 seconds.