Lộ điểm yếu chết người của trực thăng tấn công Apache

Trực thăng tấn công Apache là khí tài cực kỳ lợi hại nhất là trong việc công kích hỗ trợ bộ binh nhưng nó có một nhược điểm chết người.

Lộ điểm yếu chết người của trực thăng tấn công Apache

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.096 seconds.