Lộ bằng chứng siêu hạm Type 052D TQ lắp pháo 11 nòng

Nhiều khả năng những chiếc khu trục hạm Type 052D còn lại, đang được đóng ở Giang Nam sẽ trang bị hệ thống pháo CIWS 11 nòng H/PJ-11.

Lộ bằng chứng siêu hạm Type 052D TQ lắp pháo 11 nòng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 3.667 seconds.