Lộ bằng chứng siêu hạm Type 052D TQ lắp pháo 11 nòng

Nhiều khả năng những chiếc khu trục hạm Type 052D còn lại, đang được đóng ở Giang Nam sẽ trang bị hệ thống pháo CIWS 11 nòng H/PJ-11.

Lộ bằng chứng siêu hạm Type 052D TQ lắp pháo 11 nòng

Shares

Shares

51 queries in 3.572 seconds.