Lính thủy Đánh bộ Mỹ: Đạo quân có “1-0-2” trên thế giới

Theo Business Insider hiếm có một lực lượng vũ trang nào trên thế giới sở hữu khả năng tác chiến như Lính thủy Đánh bộ Mỹ.

Lính thủy Đánh bộ Mỹ: Đạo quân có “1-0-2” trên thế giới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.