Lính đặc công nước người ta, ngửi mùi cức là biết quân địch mới ị xong

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.