Lily Aldridge diện nội y ‘triệu đô’ đính 6.500 viên đá quý

Lily Aldridge diện nội y ‘triệu đô’ đính 6.500 viên đá quý

Shares

LilyAldridge2.jpg
LilyAldridge3.jpg
LilyAldridge4.jpg
LilyAldridge5.jpg
LilyAldridge6.jpg
LilyAldridge7.jpg
LilyAldridge8.jpg
LilyAldridge9.jpg
LilyAldridge10.jpg
LilyAldridge11.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.