Liệu Hoa Kỳ có bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam? – Thế giới trong tuần 18.05.2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 3.401 seconds.