Liên Hiệp Quốc: ISIS dùng thường dân làm bia đỡ đạn tại Fallujah

0
5

comments

SHARE