Liên Hiệp Quốc: ISIS dùng thường dân làm bia đỡ đạn tại Fallujah

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.668 seconds.