Liên Hiệp Quốc: ISIS dùng thường dân làm bia đỡ đạn tại Fallujah

Shares

Shares

21 queries in 1.773 seconds.