Lên xe mà gặp còn này thôi thôi bỏ xe chạy luôn cho rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.