Larva in New York. Lâu ko xem 2 con này vẫn thấy buồn cười vãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.