Lan Phương ngồi ca nô tham quan kênh rạch Sài Gòn

Lan Phương ngồi ca nô tham quan kênh rạch Sài Gòn

Shares

LanPhuong2.jpg
LanPhuong3.jpg
LanPhuong4.jpg
LanPhuong5.jpg
LanPhuong6.jpg
LanPhuong7.jpg
LanPhuong8.jpg
LanPhuong9.jpg
LanPhuong10.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.