Lần đầu tiên em được thấy “Xe đạp quyền” đánh phê đừng hỏi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.