Lần đầu tiên biết cái này, không muốn tin cũng phải tin :-s

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.