Lần đầu được gặp cương thi chỉ tò mò ngắm tí thôi mà phải trả giá đắt quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.