Lần đầu đi mua BCS được em nhân viên xinh đẹp nhiệt tình hướng dẫn sử dụng,đã quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.